Ważne informacje

UWAGA jeżeli sprzedałeś pojazd!

  • w ciągu 14 dni od dnia sprzedaży pojazdu musisz zawiadomić wydział komunikacyjny oraz zakład ubezpieczeń o fakcie zbycia pojazdu.

W tym celu należy dostarczyć do swojej agencji ubezpieczeniowej umowę sprzedaży samochodu, poświadczoną przez wydział komunikacji.

UWAGA jeżeli nabyłeś pojazd!

  • w ciągu 14 dni od daty zakupu pojazdu musisz zarejestrować umowę w Urzędzie Skarbowym.
  • w ciągu 30 dni od daty zakupu pojazdu musisz zarejestrować pojazd w Wydziale Komunikacji.

Jeżeli kupiłeś pojazd z ważną polisą ubezpieczeniową OC musisz dokonać zmian na tej polisie po przerejestrowaniu pojazdu bądź ją wypowiedzieć i zawrzeć nową. Jeżeli kupiłeś pojazd nowy lub używany pierwszy raz zarejestrowany w Polsce musisz zawrzeć ubezpieczenie OC w dniu rejestracji pojazdu. Jeżeli kupiłeś pojazd bez ważnej polisy ubezpieczeniowej OC musisz zawrzeć nową polisę w dniu zakupu.

Brak ubezpieczenia kosztuje więcej.

Kary za brak ubezpieczenia:

Brak OC Samochody osobowe Samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe, autobusy Pozostałe
Do 3 dni 672 zł 1010 zł 110 zł
Do 14 dni 1680 zł 2520 zł 280 zł
Powyżej 14 dni 3360 zł 5040 zł 560 zł