Oferta

ubezpieczenia komunikacyjne: OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Auto Casco, Nieszczęśliwe Wypadki, Assistance, Zielona Karta
ubezpieczenia majątkowe: domy jednorodzinne, mieszkania, domy letniskowe, domy w budowie
ubezpieczenia turystyczne: koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków za granicą , OC w życiu prywatnym, assistance w podróży, koszty odwołania zagranicznej imprezy turystycznej lub wcześniejszego z niej powrotu
ubezpieczenia dla firm: komunikacyjne, mienia firmy od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem i rabunku, finansowe (gwarancje ubezpieczeniowe należytego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek, wadialne), ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności
ubezpieczenia dla przedstawicieli grup zawodowych: lekarzy, nauczycieli, architektów, doradców podatkowych, księgowych, zarządców nieruchomościami, adwokatów, notariuszy i innych